Pappersindustri kedjor

LÅNGLIVADE KOMPONENTER

Hantering av pappersrullar

Pappersrullar transporteras vanligtvis på lamelltransportörer. En lamelltransportör består generellt av två kedjor försedda med rullar med lager, på vilka lameller svetsats fast. Det finns två huvudtyper av lamelltransportörer: transportörer där pappersrullarna transporteras liggande och sådana där de transporteras stående.

 

Pappersbrukets lamellkedja är en betydande investering, och den förväntas hålla länge. Lamellkedjan får i allmänhet inte särskilt mycket service, så den måste vara funktionssäker.

 

Lamellkedjans viktigaste egenskap är att klara av tung last. Pappersrullarna är tunga och kedjan startar i allmänhet plötsligt från stillastående, vilket medför stor startfriktion.

 

På grund av startfriktionen anstränger kedjehjulets tryck särskilt lagren i löprullarna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Pappersfabrikens lamelltransportörer, Lagertransportörer

  

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS I HANTERING AV PAPPERSRULLAR

Lamellkedjor med lagerförsedda löprullar

 

Pappersbrukens kedjor är långlivade komponenter. Deras betydelse uppmärksammas först när problem uppstår i verksamheten. I en felsituation är det inte nödvändigtvis möjligt att ersätta kedjan med en annan lösning. Under servicen stannar transportören, så ett oväntat kedjeproblem förorsakar alltid extra kostnader och problem.

Kedjor med hög kvalitet ger lägsta kostnaderna

I storleksklassen M224 och uppåt: 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarderna kräver.

Bultar och hylsor som tål ytterst hård belastning. 

Med eftersmörjningshål och smörjning sänks kedjans livscykelkostnader med tiotals procent.

Hylsor och rullar tillverkas

sömlöst av rör.

Ytterst högkvalitativa råmaterial och härdningsmetoder.

Hylsor som är härdade även på insidan.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200