Garanti

LAPUA ULTRA® produktgaranti under kedjans hela hållbarhetstid

Vi tillverkar alla våra kedjor i Lapua i vår egen fabrik. På så sätt vet vi vad vi gör och vad kunden får från oss. Därför ger vi, som den enda transportörkedjetillverkaren i världen, en produktgaranti för Lapua ULTRA® –kedjans hela hållbarhetstid.

 

Produktgarantin kompletteras av det nya systemet som tagits i bruk för Lapua ULTRA® –kedjorna, för individualisering av tillverkningssatserna och registrering av kedjor. På så sätt kan varje kedja spåras ända tillbaka till tillverkningens första steg.

 

Produktgarantin som sträcker sig över produktens hela hållbarhetstid täcker alla Lapua ULTRA® –kedjans material- och tillverkningsfel från ibruktagningen fram tills det att kedjan byts ut. Även om kedjornas hållbarhetstid varierar avsevärt beroende på användningsområde, täcker garantin dem alla jämlikt.

 

 

› Registrera kedjelösning här

Lapua ULTRA™ -produktgaranti i korthet:

 

 

• Täcker material- och tillverkningsfel som uppträder i produkten.

• Garantin sträcker sig över hela hållbarhetstiden, från installation tills det att kedjan byts ut, i en transportör.

• Register-anmälan inom 60 dagar efter det att kedjan tagits emot:


www.lapuachains.com/quarantee

• Garantin täcker inte medbringare eller andra specialkonstruktioner, dimensionering och planering, indirekta skador eller slitage.

 

Fråga våra försäljare om garantin eller mera detaljerade garantivillkor

 

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200