Specialprodukter


Rostfria och syrafasta kedjor

Under korrosionsutsatta omständigheter kan man använda kedjor som är helt eller delvis tillverkade av rostfritt stål.

 

För de mest korrosionsutsatta applikationerna kan kedjorna även tillverkas av syrafast stål.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Transportörkedjor för värmeverk


Härdade sidobrickor

Om vikten på kedjan är stor och kedjan löper på en glidstyrning, kan kedjan förses med sidobrickor som är tjockare än normalt.

 

En fördel med tjockare sidobrickor är också att de har bättre hållbarhet mot dragbrott.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Svetsade transportörkedjor av typ A.
Sågverkens timmerbord
Mottagningstransportörer av olika slag.


Medbringarkedjor

Det finns ofta behov av att utrusta kedjan med olika medbringarstrukturer. Istället för genom svetsning kan medbringarna fästas med bultar endera direkt på sidobrickan eller på fästöronen.

 

Det går enkelt att serva medbringarna under installationsförhållanden och samma medbringare kan användas i den nya kedjan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Transportörkedjor för värmeverk

 

 


Tunga lyftkedjor

I vårt sortiment finns mycket tunga lyftkedjor bl.a. för att lyfta dammluckan i vattenkraftverk och i vattenledernas kanalsystem.

 

Tack vare vår självförsörjande tillverkning kan vi mångsidigt använda oss av olika råmaterial för att framställa kedjor. Typiska råmaterial är olika typer av rostfritt och syrafast stål.

 

Avståndet mellan bultarna i våra kedjor varierar mellan 100 och 300 mm.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vattenkraftverkens dammluckor, kanaler, fleyerkedjor, bultkedjor

 

Lapua kedjor levererar, utöver kedjor och styrningar, även kedjehjul. Att införskaffa alla komponenter från en och samma tillverkare är bekvämt och kostnadseffektivt, samt garanterar att komponenterna passar ihop.

Kedjor med hög kvalitet ger lägsta kosmaderna

I storleksklassen M224 och uppåt 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarderna kräver.

Bultar och hylsor som tål ytterst hård belastning. Hylsorna är härdade även

på insidan.

Med eftersmörjningshål och smörjning sänks kedjans livscykelkostnader med tiotals procent.

Hylsor och rullar tillverkas

sömlöst av rör.

Ytterst högkvalitativa råmaterial och härdningsmetoder.

Hylsor som är härdade även på insidan.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200