Sågverksindustri kedjor

EN FAST DEL AV SÅGANLÄGGNINGEN

Timmerhantering

Timmerhanteringen är för transportörkedjorna sågverkets mest krävande moment. Kedjorna får utstå kontinuerliga stötar och belastningstoppar. Dessutom sliter vädrets växlingar, såsom hård köld och regn, på kedjorna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Timmersorterare, Timmerelevator, Timmerbord, Inmatningstransportör

 

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS FÖR TIMMERHANTERING

Kedjor av M- och A-typ med medbringare, Kurvgående kedjor 

 

 


Sågning

In matning i sågen, genomdrivandet och transporten av bräderna används taggkedjor med tandade sidobrickor. Våra taggkedjemodellers dimensionering grundar sig på de för kraftöverföring planerade rullkedjorna, vars mekaniska struktur har utvecklats för att lämpa sig för transportöruppgifter. En annan viktig förbättring är härdningen av de olika komponenterna.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Elevator för virke, Kedja med rullmedbringare

 

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS FÖR SÅGNING

Tandade rullkedjor

 

 


Den nedre sågen

Bark- och fliskedjor används i allmänhet i den s.k. nedre sågens transportörer, för att forsla bark och flis till mellanlagret. Kedjorna placeras oftast som parkedjor, mellan vilka medbringare installeras och fungerar som skrapor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bark- och flistransportörer

 

KEDJETYPER SOM VANLIGEN ANVÄNDS I NEDRE SÅGEN

Parkedjor med medbringare

 


Virkeshantering

De transportörkedjor som används vid virkeshantering är klart mindre, men till sin uppbyggnad mera invecklade, än de kedjor som används i början av sågningsprocessen. De är försedda med många olika mekanismer. Det finns ett oerhört stort urval av kedjor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Inspektionstransportörer, Justerbord, Virkeselevatorer, Tipp-medbringarkedjor, Sorteringstransportörer

 

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS I VIRKESHANTERING

Medbringarkedjor med rullar, Medbringarkedjor till timmerelevator, Avstrykare, Tipp-medbringarkedjor, Kedjor för inspektionstransportör, Kurvgående kedjor, Utjämningsbordets kedjor, Kedjor för harv- eller sorteringstransportör


Paketering

Vid paketering används ofta kedjor av E-typ med löprullar och sidobrickor som är högre än sidorullarna.

 

Den täckta kedjan är numera en populär kedja vid hantering av färdigt virke, t.ex. vid paketering. Taken på kedjan skyddar produkterna och man förhindrar att sidobrickorna lämnar märken på dem.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utjämningstransportörer, Paketeringstransportörer, Transportörer

 

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS I PAKETERING

Rullkedjor av E-typ, Täckta kedjor

 

Transportörkedjor, kedjehjul och styrningar är centrala komponenter i sågverkens verksamhet. Sågverkskedjorna måste fungera med så litet service som möjligt och oväntade produktionsstopp får inte inträffa.

Kedjor med hög kvalitet ger lägsta kostnaderna

I storleksklassen M224 och uppåt: 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarderna kräver.

Bultar och hylsor som tål ytterst hård belastning. 

Med eftersmörjningshål och smörjning sänks kedjans livscykelkostnader med tiotals procent.

Hylsor och rullar tillverkas

sömlöst av rör.

Ytterst högkvalitativa råmaterial och härdningsmetoder.

Hylsor som är härdade även på insidan.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200