Processindustri kedjor


Transport av bulkvara

Bulkvarumässiga material transporteras inom många av industrins områden. Kedjetransportörerna fungerar ofta med skrapkedjor eller olika typer av parkedjor. 

 

Kraven som ställs på kedjorna varierar avsevärt mellan olika användningsområden. De lösningar som används inom olika områden grundar sig på vår breda erfarenhet från olika industrigrenar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Spannmålstransportörer, Kalktransportörer, Cement- och betongindustri, Kemisk industri, Gruvindustri, Maltindustri


Livsmedelsindustri

Inom livsmedelsindustrin används kedjor inom många olika applikationer. Kedjorna utrustas, enligt kundens behov, med medbringare eller andra behövliga fästen.

 

Kedjorna grundar sig ofta på standardkedjor, men vid behov tillverkar vi dem även enligt kundens särskilda mått. Som material kan användas, förutom normalt stål, rostfri, syrafast eller täckt stål, t.ex. galvaniserat stål. Även plastdelar, såsom löprullar av plast, kan fogas till kedjan.

 

Även vid smörjning bör man uppmärksamma de krav som ställs på kedjan vid användning i livsmedelsindustrin.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Slakterier, Ugnskedjor, Förpackningskedjor, Avfallstransportörer


Stålindustri

I stålindustrin transporteras t.ex. stålrullar eller stålskivor på kedjor. På kedjorna transporteras vanligtvis tunga laster, därför är kedjorna vanligtvis försedda med löprullar.

 

Man bedömer från fall till fall vilka extraegenskaper som krävs av kedjorna. Vi levererar kedjor till många slutanvändare inom stålindustrin och samarbetar även med maskintillverkare.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Transportörer, Lagertransportörer

 

 

 

 

 

 

 

 


Härdningsugnar

Härdningsugnens kedjor används bl.a. i fabriker som tillverkar sten- och glasull. Kedjorna utrustas med behövliga medbringarkonstruktioner.

 

I höga temperaturer är rätt val av material till kedjan avgörande.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Härdningsugnar, Transportörer med medbringare

 

Kedjor med hög kvalitet ger lägsta kostnaderna

I storleksklassen M224 och uppåt: 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarderna kräver.

Bultar och hylsor som tål ytterst hård belastning. 

Med eftersmörjningshål och smörjning sänks kedjans livscykelkostnader med tiotals procent.

Hylsor och rullar tillverkas

sömlöst av rör.

Ytterst högkvalitativa råmaterial och härdningsmetoder.

Hylsor som är härdade även på insidan.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200