Massaindustri kedjor

FABRIKENS VÄRDEFULLASTE KOMPONENTER

Transportör för upplösare

Upplösartransportörerna är de största och tyngsta av massafabrikens transportörer. Därför är det viktigt att man vid valet av kedja fäster särskild uppmärksamhet vid material och härdning. 

 

Lapua kedjor har under årtionden gjort utvecklingsarbete tillsammans med ledande maskintillverkare och slutanvändare. Resultatet av detta utvecklingsarbete är ytterst funktionssäkra och långlivade transportörkedjor för upplösare.

 

Merparten av kedjorna grundar sig på transportörkedjor av M- eller Y-typ. I allmänhet förses kedjorna med olika medbringare eller fästöron samt eftersmörjningshål. Genom smörjning uppnås ökad livslängd och funktionssäkerhet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Transportör för upplösare

 

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS I TRANSPORTÖRER FÖR UPPLÖSARE

Y-kedjor, M630-kedjor


Kedjor för trumma och flisningsmaskin

I trumma och flisningsmaskin används ofta motsvarande kedjor som de som används i upplösaren.  Lasten är ofta lättare, men hastigheterna märkbart högre. De medbringare som används skiljer sig från de som används i upplösartransportören.

 

Vid planering av kedjorna har vi tagit i beaktande de utmaningar som stora kedjor utsätts för i höga hastigheter. För användning i trumma eller flisningsmaskin rekommenderar vi en kedjemodell med eftersmörjning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tömning av trumma, matning av flisningsmaskin

  

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS VID TÖMNING AV TRUMMA OCH MATNING AV FLISNINGSMASKIN

Y-kedjor 

 

 


Bark- och fliskedjor, fällnings- och avfallstransportörer

I hantering av bark och flis används vanligtvis parkedjor, där medbringare är fastsvetsade eller fästa med bultar. I fällningstransportörer är medbringarna ofta dessutom försedda med skrapor av gummi eller plast.

 

Dessa kedjor kan få längre användningstid om man väljer rätt härdning och material. Vid behov kan kedjornas leder också utrustas med rostfria delar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bark- och flistransportörer, Fällningstransportörer, Avfallstransportörer

  

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS VID HANTERING AV BARK OCH FLIS

Parkedjor av M-typ med medbringare

 

 


Kapbord

I kapbordet, eller slasher-transportören, används grova baskedjor utrustade med stora medbringare. 

 

För kapbordets funktion är det viktigt att kedjorna slits jämnt. Ojämnt slitage förorsakar avvikelser i medbringarnas linje, vilket leder till funktionsstörningar. Med alltigenom härdade bultar och hylsor kan man säkerställa att kedjan slits jämnt.

 

Kedjornas hållbarhet avgörs förutom av ledernas slitage även av nötningen av sidobrickorna. Man kan få slitaget av sidobrickorna att ske långsammare genom att t.ex. välja genomhärdade härdade sidobrickor. Till skillnad från andra tillverkare använder Lapua kedjor alltigenom härdade sidobrickor, som gör att slitaget är jämnt under kedjans hela användningstid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kapbord

  

KEDJETYPER SOM ANVÄNDS I KAPBORD

Kedjor av M- eller A-typ med medbringare, Även kedjor som ersätter profilkedjor

 

Kedjor som tillverkats av högklassiga råmaterial och med de bästa härdningsmetoderna har en lång livslängd. Processvattnet som används i cellulosatillverkningen kan få kedjorna att rosta.

Det finns därför risk för att kedjorna slits, förlängs eller brister.

Kedjor med hög kvalitet ger lägsta kostnaderna

I storleksklassen M224 och uppåt: 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarderna kräver.

Bultar och hylsor som tål ytterst hård belastning. 

Med eftersmörjningshål och smörjning sänks kedjans livscykelkostnader med tiotals procent.

Hylsor och rullar tillverkas

sömlöst av rör.

Ytterst högkvalitativa råmaterial och härdningsmetoder.

Hylsor som är härdade även på insidan.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200