Lapua-Ketjut
Produktinformation i realtid

Lapua Kedjors kedjelager

Se produktinformation ›FÖR TUNG ANVÄNDNING OCH KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

Lämpar sig för produktionskritiska transportörer där det viktigaste är ett störningsfritt system och en underhållsfri kedja.
 

ULTRA-KEDJOR ›  

 

FÖR LÄTTARE ANVÄDNING OCH VID NYINSTALLATION

Standardenlig, kostnadseffektiv transportörkedja för industrin.  

 

 

STANDARD-KEDJOR › 

Kedjornas pionjär

FÖRBÄTTRA DIN KONKURRENSKRAFT, MAXIMERA KAPACITETEN

 

Lapua-kedjan överstiger standardens krav, många gånger om. Högkvalitativa material, noggranna tillverkningsmetoder och

världens bästahärdning garanterar att våra kedjor är slitstarka och håller hög kvalitet. Så skapas en hållbar kedja.  


 

 

Sågindustri

Transportörkedjor,kedjehjul och styrningar är centrala komponenter i sågverkens verksamhet. Sågverkskedjorna måste fungera med så litet service som möjligt och oväntade produktionsstopp får inte inträffa.


Läs mer ›

Cellulosaindrustri

Processvattnet som används i cellulosatillverkningen kan få kedjorna att rosta. Kedjor som tillverkats av högklassiga råmaterial och med de bästa härdningsmetoderna har en lång livslängd.


Läs mer ›

Pappersindustri

Pappersbrukenslamellkedjor är långlivade komponenter. Deras betydelse uppmärksammas först när problem uppstår i verksamheten.Vi harytterst bred erfarenhet av samarbete med finländska maskintillverkare, något som har bidragit till att utveckla mycket långlivade kedjor.


Läs mer ›

Värmeverk

Värmeverkfungerar ofta med liten bemanning, utan egen servicepersonal och dygnet runt. Därför krävs det att transportörkedjorna har en ytterst god funktionssäkerhet och hållbarhet.


Läs mer ›

Processindustri

De krav somprocessindustrin ställer på transportörkedjan varierar mycket. Variationen är stor vad gäller det material som ska transporteras, omständigheter ochkedjehastighet. Den gemensamma nämnaren är obruten produktion. När processen är igång får inga oförutsedda produktionsstopp förekomma.


Läs mer ›

Flis- och torvbilar

I flis- ochtorvbilar med lossning bakifrån är kedjorna i ytterst krävande omständigheter. Vid krossningen av lasten överförs väldigt stor kraft från kedjehjulet. I förhållanden där träbaserade ämnen transporteras är förhållandena vanligtvis korrosiva, något som utsätter kedjorna för slitage och blockeringar. Vi har utvecklat en helt ny produkt för att bemöta detta behov.


Läs mer ›

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200