Branschspecifika produkter


Sågverksindustri 

Transportörkedjor, kedjehjul och styrningar är centrala komponenter i sågverkens verksamhet. Sågverkskedjorna måste fungera med så litet service som möjligt och oväntade produktionsstopp får inte inträffa.

 › Läs mer 


Massaindustri

Processvattnet som används i cellulosatillverkningen kan få kedjorna att rosta. Kedjor som tillverkats av högklassiga råmaterial och med de bästa härdningsmetoderna har en lång livslängd.

 › Läs mer 


Pappersindustri

Pappersbrukens lamellkedjor är långlivade komponenter. Deras betydelse uppmärksammas först när problem uppstår i verksamheten.

Vi har ytterst bred erfarenhet av samarbete med finländska maskintillverkare, något som har bidragit till att utveckla mycket långlivade kedjor.

 

› Läs mer 

 


Värmeverk

Värmeverk fungerar ofta med liten bemanning, utan egen servicepersonal och dygnet runt. Därför krävs det att transportörkedjorna har en ytterst god funktionssäkerhet och hållbarhet. 

 › Läs mer 


Processindustri

De krav som processindustrin ställer på transportörkedjan varierar mycket. Variationen är stor vad gäller det material som ska transporteras, omständigheter och kedjehastighet. Den gemensamma nämnaren är obruten produktion. När processen är igång får inga oförutsedda produktionsstopp förekomma.

 

› Läs mer 


Flis- och torvbilar

 

I flis- och torvbilar med lossning bakifrån är kedjorna i ytterst krävande omständigheter. Vid lossningen av lasten överförs väldigt stor kraft från kedjehjulet. I förhållanden där träbaserade ämnen transporteras är förhållandena vanligtvis korrosiva, något som utsätter kedjorna för slitage och blockeringar. Vi har utvecklat en helt ny produkt för att bemöta detta behov.

 › Läs mer 

Kedjor med hög kvalitet ger lägsta kostnaderna

I storleksklassen M224 och uppåt: 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarderna kräver.

Bultar och hylsor som tål ytterst hård belastning. 

Med eftersmörjningshål och smörjning sänks kedjans livscykelkostnader med tiotals procent.

Hylsor och rullar tillverkas

sömlöst av rör.

Ytterst högkvalitativa råmaterial och härdningsmetoder.

Hylsor som är härdade även på insidan.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200