Basprodukter

Lapua kedjor överskrider kraven i standarden

Lapua Kedjor producerar följande basprodukter:

  

Kedjor av M-typ SFS 2380

- finns att få i ett stort antal olika råmaterial och med olika medbringarkonstruktioner.

 

Kedjor av A-typ SMS 1698

- transportörkedjor enligt svensk standard, kan anpassas på samma sätt som kedjor av M-typ.

 

Medbringarkedjor

- alla kedjor som vi tillverkar kan utrustas med olika typer av konstruktioner med medbringare.

 

Taggkedjor för sågverksindustrin

- i storleksklasserna 16B – 32B

- som enda tillverkare i Norden gör vi taggkedjorna helt själv, från delar till montering av kedjan.

 

Y-kedjor för massaindustrin

- kan utrustas med olika medbringare och fästen samt med smörjhål.

 

 

 

KEDJETABELLER HÄR
KONSTRUKTIONSALTERNATIV

Transportörkedjorna delas in i olika storleksklasser beroende på den nominella brotthållfastheten. Upp till storleksklass M160 är kedjorna nitade, medan de därifrån och uppåt är svetsade. Om applikationsfallet så kräver kan också mindre kedjor svetsas.

 

   Nitade kedjor M56 – M160

Lapua-kedjans nitningar håller för hård användning, eftersom bulten härdas ända ut i ändarna. Bultarna svetsas och hylsorna monteras med presspassning. För att minimera töjning härdas också hylsans insida, vilket inte alltid är fallet hos andra tillverkare.

 

Svetsade kedjor M224 - M900

De svetsade Lapua-kedjorna har 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarden förutsätter som en följd av att hylsorna svetsas fast. Också bultarna svetsas alltid. Både bultarna och hylsorna härdas från ände till ände och hylsorna också på insidan.

 

ISO 1977:2006 (Standard SMS 2083)

Standarden ISO 1977:2006 definierar främst kedjans yttre mått. De tekniska lösningarna för att förbättra kedjans hållbarhet är beroende av tillverkaren.

 

 

   KEDJETYPER

   Kedjornas storleksklasser indelas i fem olika typer enligt sina egenskaper och i olika delningar enligt länkens längd. 

 

 


A-typ kedjor

Sidobrickorna är raka och kedjan har inga rullar. Kedjan vilar på sidobrickorna i transportören.

 

Den mest använda typen i transportörer med låga hastigheter.

 


B-typ kedjor

Lik A-typen, men är därtill utrustad med skonrullar som minskar slitaget på kedjehjulet och hylsan.

 

Kedjan vilar antingen på sidobrickorna eller på skonrullarna. Om den vilar på rullarna bör lasterna vara lätta. Används i snabba transportörer.

 


C-typ kedjor

C-typen har släta löprullar som når över sidobrickorna. Kedjan vilar på löprullarna.

 

Passar särskilt för långa transportörer och för att bära tunga laster.

 

 

 

 


D-typ kedjor

Kedjans sidostyrning kan ske med hjälp av flänsen på löprullen. Rullen måste vara härdad.

 

Annars är konstruktionen och användningsområdena samma som för C-typen.

 


E-typ kedjor

Konstruktionen är som i C-typen, men sidobrickorna är högre än löprullarna.

 

Materialet som ska transporteras kan lastas direkt på kedjan.

 

 

 Kvalitet är beroende av tillverkarens produktionsmetoder. Lapua kedjor har
utvecklat tekniska lösningar för bättre hållbarhet i kedjornas kritiska punkter.

Våra lösningar gör att kedjans egenskaper klart överträffar kraven i
standarden. De är ändå en standard i alla Lapuas kedjor.

Kedjor med hög kvalitet ger lägsta kosmaderna

I storleksklassen M224 och uppåt 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarderna kräver.

Bultar och hylsor som tål ytterst hård belastning. Hylsorna är härdade även

på insidan.

Med eftersmörjningshål och smörjning sänks kedjans livscykelkostnader med tiotals procent.

Hylsor och rullar tillverkas

sömlöst av rör.

Ytterst högkvalitativa råmaterial och härdningsmetoder.

Hylsor som är härdade även på insidan.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200