Flis- och torvbilar


Avlastningskedjor för bilar

Som avlastningskedjor i torv- och flisbilar används specialkedjor som planerats just för detta ändamål utgående från standardkedjors dimensioner.  I kedjan används bl.a. specialhärdning, extra spelrum och specialsmörjning.

 

Kedjan i flis- och torvbilar utsätts kraftigt för miljöns påverkan, såsom temperaturväxlingar, fukt, vägsalt, intränganden finfördelat material och tunga laster.

 

Det utvecklingsarbete som Lapua kedjor under årtionden ägnat sig åt tillsammans med slutanvändare och maskintillverkare har skapat en produkt, som är marknadsledande på området.

 

Vi levererar två huvudtyper av kedjor. Basversionen smörjs via hylsornas eftersmörjningshål. För att säkra en lång användningstid rekommenderar vi ändå en modell som innehåller mekanisk försmörjning.

 

Vi levererar även alla reservdelar och olika länker till dess kedjor.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Fliskorgar, Torvkorgar, Torv- och fliscontainers, Torvvagnar

 

Kedjor med hög kvalitet ger lägsta kostnaderna

I storleksklassen M224 och uppåt: 40 procent högre brotthållfasthet än vad standarderna kräver.

Bultar och hylsor som tål ytterst hård belastning. 

Med eftersmörjningshål och smörjning sänks kedjans livscykelkostnader med tiotals procent.

Hylsor och rullar tillverkas

sömlöst av rör.

Ytterst högkvalitativa råmaterial och härdningsmetoder.

Hylsor som är härdade även på insidan.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200