Lapua Ultran 12 kvalitets faktorer

 

1

 

 

Produktgaranti för kedjans hela livstid!

Vi är den enda transportörkedjetillverkaren i världen som ger en produktgaranti som sträcker sig över Lapua ULTRA®- kedjans hela hållbarhetstid, för kedjor som registrerats via vår webbsida. Tack vare den helt och hållet finländska tillverkningen och den kompromisslösa råvaruanskaffningen vet vi exakt hur våra kedjor tillverkats. Garantin täcker alltså både material- och tillverkningsfel!

  

 

2

 

 

Västerländsk råvara

Härdningsmetoderna och råmaterialens sammansättning ger kedjan dess ur hållbarhetssynpunkt viktigaste egenskaper. Jämsides med härdningsmetoder i toppklass duger bara det bästa möjliga råmaterialet. Det är också därför som vi noga utvalt råmaterialet och dess leverantörer, och beslutat att hålla oss till västerländska leverantörer.

 

3

 

 

Allt igenom härdade bultar och hylsor.

Bultar och hylsor är härdade alltigenom, detta garanterar en mångdubblad slityta jämfört med ythärdning. Förlängningen som kommer sig av att lederna slits, sker långsammare och kedjan är servicevänligare.

 

4

 

 

 Bultar och hylsor som är hårda från ände till ände.

Bultar och hylsor härdas i hela sin längd, även dess ändor. Metoden garanterar maximal hållbarhet mot skärningslast mellan kedjans länkar och förbättrar sålunda kedjans brotthållfasthet. Särskilt i nitade kedjor förbättrar denna faktor bultarnas och hylsornas fastsättning vid sidobrickorna.

 

5

 

 

Hållbar hylsa

Den belastning som överförs från kedjehjulet till hylsan särskilt vid belastningstoppar förorsakar lätt sprickbildning i hylsan. Det är vanligt att det bildas sprickor i kedjor med ythärdade hylsor. I våra svetsade kedjor använder vi bara alltigenom härdade hylsor, något som är mycket bättre för att förhindra sprickbildning.

 

6

 

 

Svetsade bultar och hylsor i storleksklass M224 och uppåt

Våra svetsade kedjor i storleksklasserna M224-M900 har alltid svetsade bultar och hylsor. Standarder för transportörkedjor (SFS 2380, ISO 1977:2006, DIN 8167) förutsätter inte detta, men på så vis uppnår vi en 40% bättre dragbrottshållfasthet och mångdubblad slitagetålighet jämfört med nitade strukturer.

 

7

 

 

Lapua Hybrid –härdade leder i nitad kedja (M56-M160)

Lapua HYBRID® –härdningen är den mest omvälvande nyheten bland transportörkedjor.  I metoden förenas de bästa egenskaperna av ythärdning och härdning alltigenom, detta medför en exceptionell slitstyrka. Slitstyrka behövs särskilt i nitade kedjor, som ofta körs i höga hastigheter.

  

 

8

 

 

Dubbel nitning i nitade kedjor

I våra nitade kedjor nitas alltid bultarna dubbelt i båda ändor. Dubbelnitningen hindrar att tappar och hylsor vrids och ökar på så sätt avsevärt kedjans hållbarhet. Dessutom formar dubbelnitningarna en axel som stöder sidobrickan, genom nitning fås särskilt slitstarka skarvar.

 

9

 

 

Presspassning

Bland de mest betydande faktorerna bakom Lapua ULTRA-kedjornas hållbarhet är att bultarna monteras med hård presspassning. Bulten flyttar all kraft som kommer från kedjehjulet till sidobrickan och därifrån vidare till hela kedjan. Hård presspassning är av ytterst vikt för slittåligheten och brotthållfastheten.

 

10

 

 

Cylindriska hål

För att kedjan ska hållas samman är det viktigt att bultarnas och hylsornas passning till sidobrickorna görs noggrant. Med anledning av den metod som vi använder för tillskärning av sidobrickorna är bultarnas och hylsornas hål exceptionellt cylindriska även i större kedjor. Kedjan kan användas länge utan att bultarnas och hylsornas fogar nöts ut.

 

11

 

 

Sidobrickorna går mycket bra att svetsa

Sidobrickornas uppgift som garant för kedjans hållbarhet är ytterst betydande. Till sidobrickorna fogas ofta olika medbringar- och fästöronsstrukturer. Tack vare det kvalitativa materialet är det enkelt att svetsa medbringare till kedjan också hos slutkunden det gör dessutom kedjan enkel at underhålla. 

 

12

 

 

Extrem köldtålighet

Köldtålighet är en oerhört viktig faktor i nordliga områden, där transportören ofta står utomhus och är underkastad vädrets makter.  Materialet som vi använder i sidobrickorna är mycket köldtåligt, så kedjan behåller sina egenskaper även under extrema omständigheter.

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200