Framsida » Aktuellt

Aktuellt

Lapua Kedjor och Jartek Invest har överenskommit om leveranser på över 1 miljon €


17.02.2021
Lapua Kedjor och Jartek Invest har överenskommit om leveranser på över 1 miljon €

Lapua Kedjors VD Tuomas Luoma är nöjd med de fördelar och möjligheter som de gjorda investeringarna fört med sig.

 

 

Pressmeddelande 17.2.2021

 

Lapua Kedjor Ab och maskintillverkaren för träförädlingsindustrin Jartek Invest Oy har knutit ett leveranskontrakt för åren 2021–2023.

Leveranserna omfattar framförallt transportörkedjor från Lapua Kedjors egen tillverkning. Dessutom omfattas Lapua Kedjors handelsavdelning ”Chain World” produkter bl. a rullkedjor. Kedjorna är till största delen avsedda för exportmarknader, där Jartek Invest har sågprojekt i Ryssland och Frankrike. Kontraktets totalsumma övergår en million euro. Leveransmängden omfattar ca 30 kilometer kedjor.

 

Förtroende som byggts upp under årtionden

 

Det nu slutna kontraktet har föregåtts av ett långvarigt samarbete. Kvalitet och konkurrenskraftiga villkor är avgörande när vi väljer kedjeleverantör till våra sågprojekt. En finsk leverantör som är välkänd på exportmarknaderna är för kunderna en avgörande kvalitetsgaranti motiverar Jartek Invests upphandlingschef Jesse Kiuru.

 

Lapua Kedjors VD Tuomas Luoma berättar att samarbete med inhemska maskinleverantörer är ett av stödbenen i Lapua Kedjors tillväxtstrategi.

 

Finland har i decennier internationellt profilerats som en välrenommerad maskintillverkare för träförädlingsindustrin. De stora industrierna som siktar på att effektivisera sin produktion har mycket stort förtroende för våra produkter konstaterar Luoma.

 

Högt inhemskt ursprung är en förutsättning för kvalitetsbevakning och utveckling

 

Lapua Kedjors inhemska ursprungsgrad är mycket hög och transportörkedjorna tillverkas helt i egen fabrik i Lapua, Finland. Alla ingående material är finländska eller åtminstone västeuropeiska specialstål. En del detaljer tillverkas av lokala underleverantörer. Den höga graden av egentillverkning är en bra grund för kvalitetskontrollen och för fortgående och snabb kvalitetsutveckling.

 

Lapua kedjors investeringar i produktion och programvara har accelererat omsättningen. För leveranser i rätt tid av stora beställningar krävs en ökning av maskinernas användningsgrad.

 

En långsiktig och omfattande överenskommelse ger oss en bra grund att utgå ifrån och förutsägbarhet i vår verksamhet. Vi har möjlighet att fördela tillverkningen och därmed jämna ut de normala säsongsvariationerna. Vissa arbetsmoment kräver investeringar i verktyg eller jiggar, till exempel till robotsvetsningen.

 

Stora beställningskvantiteter ger oss ett bra tillfälle att utveckla produktionsmetoderna berättar Tuomas Luoma.

 

Lite problem för Lapua Kedjor är priset på stål som började stiga brant i början på året. Vi utgår nu ifrån att utvecklingen till stor del beror på de störningar som orsakas av Corona. Förhoppningsvis kommer prisutvecklingen att stabiliseras relativt snabbt.

 

 

 

Jartek Invest Oy

 

Jartek Invest Oy är ett familjeföretag från Lahti med rötterna i Sateko Oy, grundat 1957. Jartek tillverkar maskiner och produktionslinjer till sågindustrin med värmebehandling som en specialitet. Huvudmarknaderna är Finland och Ryssland men leveranser har gått också till många andra europeiska länder samt t ex. till Turkiet, Iran, Japan och Nya Zeeland. Omsättningen är mycket varierande, 10–30 M€, beroende på projektens omfattning och leveransdatum. Jartek Invest sysselsätter ca 30 professionella inom träförädlingsbranschen. www.jartek.fi

 

 


Tillbaka till nyheter

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200