Framsida » Aktuellt

Aktuellt

Lapua Kedjor hade 2020 rekordomsättning trots Corona


18.01.2021
Lapua Kedjor hade 2020 rekordomsättning trots Corona

I bild Tomi Ulvila, Tuomas Luoma och Jarno Ala-Fossi beskådar nya CNC-svarvens mångsidiga möjligheter för tillverkning av delar till våra kedjor.

 

 

Pressmeddelande 18.01.2021

 

Lapua kedjor nådde för första gången över 8 miljoner euro i omsättning. Ökningen jämfört med 2019 översteg 8%.

Med undantag för vårens lilla nedgång fungerade marknaden normalt för oss. Maskintillverkarna var kanske något försiktiga, men slutanvändarnas efterfrågan var bra. Till exempel vår största kundgrupp träindustrin har fungerat på en bra nivå. Införskaffning av livsnödvändiga råmaterial lyckades nästan utan störningar, både i Finland och från övriga Europa konstaterar VD Tuomas Luoma.

 

Pålitlighet påverkar exporten

 

Lapuas Kedjor har en tillväxtstrategi, med tyngdpunkt på exportmarknaderna. Vi har ökat resurserna till försäljning och marknadsföring. De viktigaste exportmarknaderna är Sverige, Ryssland, Estland och Norge. Till Sverige ökade leveranserna med 35%. Den direkta andelen av export ökar, och 2020 var den 37% och med den indirekta försäljningen via maskintillverkare i Finland är exportens andels nära 50%.

Marknadschefen Topi Pienimäki konstaterar ändå att de inhemska kunderna är företagets grund. Då kundernas sikte är inställt på avkastning så uppskattas våra produkters kvalitet och pålitlighet vilket ger låga totala kostnader. Också på exportmarknaderna uppskattas dessa egenskaper trots att inköpspriset av finländska kvalitetsprodukter ofta är något högre.

Förutom vår traditionella verksamhet med kedjetillverkning i egen regi, så har vi nu också en bra tillväxt i vår handelsavdelning ”Chain World” som erbjuder produkter av andra tillverkare under eget namn. Nu kan vi tillsammans offerera ett mycket brett utbud av kedjeprodukter. Lapua Kedjor och ”Chain World” bildar tillsammans ett komplett kedjevaruhus som är unikt i Finland. I juli 2020 övertogs ansvaret för Chain World av Ari Mäkinen.

 

Investeringar för framtiden

 

Lapua Kedjor har ett pågående investeringsprogram för att förnya maskinparken och förbättra ledtiderna. Enbart för utrustning och operativ-system användes 2019-20 ca 700.000€. En stor del fokuserar på digitalisering. Det i drygt 1 år använda operativsystemet har gett klarhet i produktionsstyrningen, vilket för kunden betyder kortare leveranstider, bättre leveranssäkerhet och flexibilitet.

Även om framtiden på grund av världsläget är svårt att förutsäga så vill Lapua fortsätta tillväxten och investeringstakten. Familjeföretagets strategi är en kontrollerad tillväxt. På medellång sikt genom mer investeringar i maskiner och utrustning. I framtiden siktas också på effektivare produktionslinjer om tillväxttakten fortsätter och världsmarknaden utvecklas i en bra riktning.

 


Tillbaka till nyheter

Välj hållbarhet.

FRÅGOR OM KEDJOR?

Ring +358 6 435 1200