Selluteollisuuden ketjut

TEHTAAN ARVOKKAIMPIA KOMPONENTTEJA

Sulatuskuljetin

Sulatuskuljettimet ovat suurimpia ja raskaimpia sellutehtaan kuljettimia. Siksi onkin tärkeää, että sulatuskuljettimen ketjua valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota materiaaleihin ja karkaisuihin. 

 

Lapua-ketjut on tehnyt vuosikymmeniä kehitysyhteistyötä alan johtavien laitevalmistajien ja loppukäyttäjien  kanssa. Tämän kehitystyön tuloksena ovat erittäin käyttövarmat ja pitkäikäiset sulatuskuljettimen ketjut.

 

Suurin osa ketjuista pohjautuu M- ja Y-tyypin kuljetinketjuihin. Yleensä ketjut varustetaan erilaisin kolin tai korvakkein sekä jälkivoitelurei'in. Voitelulla saavutetaan lisää kestoikää ja käyttövarmuutta.

KÄYTTÖKOHTEITA

Sulatuskuljettimet

 

SULATUSKULJETTIMESSA KÄYTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

Y-ketjut, M630-ketjut


Rummun- ja hakunketjut

Rummun- ja hakunketjuina käytetään usein vastaavia ketjuja kuin sulatuskuljettimessa. Kuormat ovat usein pienempiä, mutta nopeudet huomattavasti kovempia. Käytettävät kolitukset eroavat sulatuskuljettimessa käytettävistä.

 

Ketjuja suunniteltaessa olemme ottaneet huomioon kovien nopeuksien isoille ketjuille asettamat haasteet. Myös rummun- ja hakunketjuihiin suosittelemme jälkivoideltavaa ketjumallia.

KÄYTTÖKOHTEITA

Rummunpurku, Hakkurinsyöttö

 

RUMMUNPURUSSA JA HAKUNSYÖTÖSSÄ KÄYTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

Y-ketjut

 

 


Kuori- ja hakeketjut, saostus- ja roskakuljettimet

Kuoren ja hakkeenkäsittelyssä käytetään tyypillisesti hitsatuilla tai pultatuilla kolilla varustettuja pariketjuja. Saostuskuljettimissa kolat ovat usein lisäksi varustettu kumi- tai muoviraapoilla.

 

Näissä ketjuissa pystytään saavuttamaan pidempi käyttöikä valitsemalla oikeat karkaisut ja materiaalit. Tarvittaessa ketjujen nivelet voidaan varustaa myös ruostumattomilla osilla.

KÄYTTÖKOHTEITA

Kuoren- ja hakkeenkäsittely, Saostuskuljettimet, Roskakuljettimet

 

KUOREN- JA HAKKEENKÄSITTELYSSÄ KÄYTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

Kolitetut M-tyypin pariketjut

 

 


Katkaisupöytä

Katkaisupöydällä eli slasher-kuljettimella käytetään järeitä perusketjuja varustettuna suurilla kolilla. 

 

Katkaisupöydän toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ketjut kuluvat tasaisesti. Epätasainen kuluminen aiheuttaa poikkeamia kolien linjaukseen, mikä aiheuttaa toimintahäiriöitä. Läpikarkaistuilla tapeilla ja holkeilla voidaan varmistaa ketjun tasainen kuluminen.

 

Ketjujen keston määrittelee usein nivelen kulumisen lisäksi sivulevyjen kuluminen. Sivulevyjen kulumista voidaan hidastaa valitsemalla ketjuun esimerkiksi karkaistut sivulevyt. Muista valmistajista poiketen Lapua-ketjut käyttää läpikarkaistuja sivulevyjä, jolloin kuluminen on tasaista koko ketjun käyttöiän.

KÄYTTÖKOHTEITA

Katkaisupöydät

 

KATKAISUPÖYDÄLLÄ KÄYTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

M- tai A-tyypin kuljetinketjut hitsatuilla kolilla, Myös profiiliketjun korvaavat ketjut

 

Tutustu tuotekansioon

SELLUTEOLLISUUS

 Laadukkaista raaka-aineista parhailla karkaisumenetelmillä valmistetut
ketjut ovat pitkäikäisiä. Sellun valmistuksessa käytettävät prosessivedet
voivat ruostuttaa ketjua. Siksi ketjua uhkaavat kuluminen, venyminen ja
katkeaminen.

Ketjujen ominaisuudet

Varmat ketjut ovat edullisimmat

40 prosenttia standardin vaatimusta korkeampi murtolujuus kokoluokasta M224 ylöspäin.

Erittäin kovaa kulutusta kestävät läpikarkaistut tapit ja holkit. Holkit karkaistut myös sisäpinnaltaan.

Jälkivoitelurei’illä ja voitelulla kymmenien prosenttien säästöt elinkaarikustannuksissa.

Holkit ja rullat valmistetaan saumattomasti putkesta.

Erittäin laadukkaat raaka-aineet ja karkaisumenetelmät.

Myös sisäpinnaltaan karkaistut holkit.

Valitse kestävin

KYSYTTÄVÄÄ KETJUISTA?

Soita +358 (0)6 435 1200