Sahateollisuuden ketjut

KIINTEÄ OSA SAHAUSLAITTEISTOA

Tukinkäsittely

Tukinkäsittely on kuljetinketjujen kannalta sahalaitoksen vaativin paikka. Ketjut altistuvat jatkuvasti voimakkaille iskuille ja kuormituspiikeille. Lisäksi ketjua rasittavat säiden vaihtelut, kuten kova pakkanen ja sateet.

KÄYTTÖKOHTEITA

Tukkilajittelijat, Tukkiramot, Tukkipöydät, Syöttökuljettimet

 

TUKINKÄSITTELYSSÄ KÄYTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

Kolitetut M- ja A-tyypin ketjut, Kaarreketjut 

 

 


Sahaus

Sahan syötössä, läpiviennissä ja sahatun lautatavaran siirtämisessä käytetään hammastetuilla sivulevyillä varustettuja piikkiketjuja. Lapuaketjujen piikkiketjumallit perustuvat mitoitukseltaan voimansiirtokäyttöön suunniteltuihin rullaketjuihin, joiden mekaanista rakennetta on kehitetty paremmin kuljetinkäyttöön soveltuvaksi. Toinen tärkeä parannus on osien karkaisu

KÄYTTÖKOHTEITA

Lautakiramot, Rullakolaketjut

 

SAHAUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

Hammastetut rullaketjut

 

 


Alasaha

Kuori- ja hakeketjuja käytetään yleensä ns. alasahan kuljettimissa, joilla syntynyt kuorijäte ja hake kuljetetaan välivarastoihin. Ketjut toteutetaan useimmiten pariketjuina, joiden väliin liitetään kaavarina toimivat kolat.

KÄYTTÖKOHTEITA

Kuori- ja hakekuljettimet

 

ALASAHALLA TYYPILLISESTI KÄYTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

Kolitetut pariketjut

 


Laudankäsittely

Sahatavaran käsittelyssä ja lajittelussa käytettävät kuljetinketjut ovat selvästi pienempiä, mutta rakenteeltaan monimutkaisempia kuin sahausprosessin alkupään ketjut. Niihin sisältyy paljon erilaisia mekanismeja. Ketjujen valikoima on äärettömän suuri.

KÄYTTÖKOHTEITA

Arvostelukuljettimet, Katkaisu- ja tasauspöydät, Lautakiramot, Kääntökuljettimet, Lajittelukuljettimet

 

LAUDANKÄSITTELYSSÄ KÄYTTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

Rullakolaketjut, Kiramon kolaketjut, Estekolaketjut, Kippikolaketjut, Arvosteluketjut, Kaarreketjut, Tasauspöydän ketjut, Harava- eli lajittelukuljettimen ketjut


Paketointi

Paketoinnissa käytetään usein E-tyypin korotetuilla sivulevyillä ja kulkurullilla varustetuja ketjuja.

 

Katettu ketju on nykyään erittäin suosittu ketju valmiin sahatavaran käsittelyssä, esimerkiksi paketoinnissa. Ketjun päälle liitetty kate suojaa tuotteita eivätkä sivulevyt pääse painamaan jälkiä tuotteisiin.

KÄYTTÖKOHTEITA

Tasauskuljettimet, Paketointikuljettimet, Siirtokuljettimet

 

PAKETOINNISSA KÄYTETTÄVIÄ KETJUTYYPPEJÄ

E-tyypin rullalliset ketjut, Katetut ketjut

 

Tutustu tuotekansioon

SAHATEOLLISUUS

Kuljetinketjut, ketjupyörät ja johteet ovat keskeisiä komponentteja
sahalaitosten toiminnassa. Sahaketjujen on toimittava mahdollisimman
vähäisellä huollolla eikä yllättäviä toimintakatkoksia saa tulla.

Ketjujen ominaisuudet

Varmat ketjut ovat edullisimmat

40 prosenttia standardin vaatimusta korkeampi murtolujuus kokoluokasta M224 ylöspäin.

Erittäin kovaa kulutusta kestävät läpikarkaistut tapit ja holkit. Holkit karkaistut myös sisäpinnaltaan.

Jälkivoitelurei’illä ja voitelulla kymmenien prosenttien säästöt elinkaarikustannuksissa.

Holkit ja rullat valmistetaan saumattomasti putkesta.

Erittäin laadukkaat raaka-aineet ja karkaisumenetelmät.

Myös sisäpinnaltaan karkaistut holkit.

Valitse kestävin

KYSYTTÄVÄÄ KETJUISTA?

Soita +358 (0)6 435 1200